พล.ต.อ.รอยฯ รอง ผบ.ตร.
ตรวจเยี่ยมประเมินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฯ สายงาน ป้องกันปราบปราม ของ ตำรวจภูธรภาค 2

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 จว.ชลบุรี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการตรวจประเมินการจัดฝึกอบรมขยายผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน สายป้องกันปราบปรามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

นำโดย พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะตรวจประเมิน ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนของ ภ.2 ในการสาธิตการปฏิบัติให้คณะกรรมการตรวจประเมินได้รับชม

ทั้งนี้ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2 ให้ข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจฝ่ายปฏิบัติการ มีรูปแบบการฝึกยุทธวิธีที่เป็นมาตรฐานในการเข้าเผชิญเหตุ (SOP : Standard Operation Procedure) เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความปลอดภัย เป็นไปตามหลักยุทธวิธีตำรวจ ซึ่งตำรวจภูธรภาค 2 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ของตำรวจภูธรภาค 2 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 ณ ศฝร.ภ.2

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ทำให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2564 และแนวทางที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยกำชับให้นำความรู้ตามหลักยุทธวิธีตำรวจและขั้นตอนการปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง และสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานต่อไปได้

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial 

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ