ให้ความรู้น้อง ได้มีประสบการณ์ สายตรวจคอมมานโด สอนน้อง ๆ ชั้นอนุบาล – ประถมฯ ร.ร.กุมุทมาส จว.นนทบุรี เอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตำรวจสายตรวจคอมมานโด จัดโครงการให้ความรู้น้อง ๆ โรงเรียนกุมุทมาส จว.นนทบุรี ในหัวข้อ “การเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์คนร้ายกราดยิง” และ หัวข้อ “การเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” ในระดับชั้น ป.4 – ป.6 และ อนุบาล 1 – 3 โดยสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาให้น้อง ๆ ได้ฝึกประสบการณ์ เพื่อให้พวกเขาได้เตรียมตัว และเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นกับตัวเอง จะได้ไม่เกิดความตื่นเต้น และรู้วิธีดำเนินการป้องกัน และแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ