ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ตำรวจท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี ให้คำแนะนำนักศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ถึงสถานที่ท่องเที่ยวใน กทม. ที่สำคัญ 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี ได้เข้าช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มาทัศนศึกษาในประเทศไทย โดยการปั่นจักรยาน ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่สำคัญ แต่ไม่รู้จักสถานที่ จึงทำให้หลงทาง เจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี จึงได้เข้าไปแนะนำเส้นทางการปั่นจักรยานเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมได้บอกเบอร์ สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155 ให้นักศึกษาต่างชาติใช้ในการติดต่อสอบถามข้อมูล

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ