กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 ประเทศไทยขยับผลงานดีขึ้น ‘เทียร์ 2’ จาก เทียร์ 2 ที่ต้องจับตามอง

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 หรือ TIP Report 2022 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (ตามเวลาในประเทศไทย) โดยประเทศไทยขยับผลงานดีขึ้น ‘เทียร์ 2’ จาก เทียร์ 2 ที่ต้องจับตามอง หรือ เทียร์ 2 วอทช์ลิสต์ ในปีก่อน

ทั้งนี้ เป็นผลงานความพยายามปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

#ปราบปรามการค้ามนุษย์

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ