ตำรวจภูธรภาค 9 จัดฝึกอบรม และสาธิตการฝึก พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม
จำลอง 4 เหตุการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม รับมือทุกสถานการณ์

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ