พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. นำข้าราชการตำรวจทำจิตอาสา อบรมเด็กเยาวชนก่อการดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการดี ณ โรงเรียนปทุมคงคา กทม. โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. เข้าร่วมในพิธี

พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการดี (ทุกพื้นที่) ทั่วประเทศ จำนวน 124 รุ่น รุ่นละ 150 คน รวมทั้งสิ้น 18,600 คน โดยนำกลุ่มเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน หรือการแข่งรถในทางมาให้ความรู้ ความเข้าใจ สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบของอุบัติเหตุจราจร รวมถึงกฎหมาย ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่ออบรมเสร็จแล้วจะไปทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครจิตอาสาในด้านต่าง ๆ และร่วมกันเป็นเครือข่ายเยาวชนก่อการดี เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน ในพื้นที่ตัวเองต่อไป สำหรับวันนี้ เป็นการเปิดการอบรม รุ่นที่ 1 ของ บก.น.5 ณ โรงเรียนปทุมคงคา กทม. มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน เป็นเวลา 2 วัน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ กล่าวอีกว่า กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมอบหมายผู้บังคับบัญชาของ ตร. และระดับกองบัญชาการ ไปร่วมเปิดกิจกรรมทั่วประเทศ

ต่อมาเวลา 10.30 น. ผบ.ตร. พร้อมคณะเดินทางไปยังสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ มอบสิ่งของให้กับเด็กชาย อายุ 6 – 18 ปี ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ด้านครอบครัวและสังคม จำนวน 171 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล