ประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 6/2565 โดยมี จตช., รอง ผบ.ตร., ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช. และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ