พล.ต.ท.ประจวบฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจติดตาม ประเมินผลการฝึกยุทธวิธีตำรวจ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามตำรวจนครบาล ขันนอตการปฏิบัติจากสถานการณ์จำลอง 5 เหตุการณ์เสมือนจริง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง จว.นครปฐม พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการตรวจติดตามและประเมินผลการฝึกขยายผล โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานสายงาน ป้องกันปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

พล.ต.ท.ประจวบฯ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มุ่งหวังให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าเผชิญเหตุและระงับเหตุต่าง ๆ จึงได้นำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ของ บช.น. และ ภ.1 – 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 รุ่น ในห้วงที่ผ่านมา ที่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง จว.นครราชสีมา เพื่อเป็นครูต้นแบบ จากนั้น ให้ทุกหน่วยทำการฝึกขยายผลทบทวนยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการปฏิบัติสายงานป้องกันปราบปราม และถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสายงานป้องกันปราบปรามในสังกัด ให้ปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักยุทธวิธีตำรวจ ในวันนี้ จึงมอบหมายให้ตน เป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตามและประเมินผลการฝึกขยายผลฯ ของ บช.น.

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวว่า สำหรับการประเมินผลการฝึกขยายผลพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน สายงานป้องกันปราบปรามของ บช.น. ในวันนี้ จะพิจารณาทั้ง การอำนวยการจัดฝึกอบรม หลักสูตรที่ใช้ คุณสมบัติและสัดส่วนของครูฝึกต่อผู้เข้ารับการฝึก ระยะเวลาและสถานที่การฝึกอบรม ตลอดจนความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ของครูต้นแบบ และทักษะความรู้ทางยุทธวิธีตำรวจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในสังกัด นอกจากนี้ ชุดปฏิบัติการต้นแบบของ บช.น. จะต้องสาธิตการปฏิบัติตามยุทธวิธีตำรวจ เพื่อรับการตรวจประเมิน ในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง 5 เหตุการณ์ ที่พบบ่อยในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อรับการเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จริงได้ต่อไป ได้แก่

  1. การระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งโดยใช้ปืนไฟฟ้าและไม้ง่าม
  2. กรณีมีเหตุยกพวกทำร้ายร่างกายในงานคอนเสิร์ต, งานรื่นเริง, หรือเหตุนักเรียนยกพวกตีกัน
  3. กรณีเหตุทำร้ายร่างกายและมีผู้บาดเจ็บนำส่ง รพ. และมีเหตุทะเลาะวิวาทต่อเนื่อง ณ ห้องฉุกเฉิน รพ.
  4. กรณีพบบุคคลต้องสงสัยจะใช้อาวุธปืนต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
  5. สาธิตการปฏิบัติสถานการณ์คนร้ายกราดยิง (Active Shooter)

พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปฏิบัติการทุกสายงาน ฝึกฝนทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในยุทธวิธีตำรวจและมีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี และปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีที่เป็นมาตรฐานในการเข้าเผชิญเหตุ (SOP : Standard Operation Procedure) มีขั้นตอนการปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการเข้าเผชิญเหตุและระงับเหตุ การตัดสินใจใช้กำลังในระดับที่เหมาะสมกับภยันตราย เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนมีความปลอดภัย

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ มีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการปฏิบัติในการเข้าเผชิญเหตุและระงับเหตุจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนยุทธวิธีตำรวจด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากล เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้าระงับเหตุมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จ เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ