บทเพลง “ในหลวงรัชกาลที่สิบ”


ประพันธ์คำร้องและทำนอง พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล
เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล
ขับร้อง นาย กาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์
(นักร้องชนะเลิศฝ่ายชาย โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง สืปสานตำนานเพลง” ปี ๒๔๔๙)
ขับร้องประสานเสียง นาย วิรัข อยู่ถาวร
นางสาว พิมพ์พริมา วงษ์พรหม

#ทรงพระเจริญ

#รักประเทศไทย

#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

https://www.facebook.com/100069105674019/videos/1855516951324362
https://www.facebook.com/thai4culture/videos/579054263819705
https://www.facebook.com/phralanofficial/videos/571514114515304
https://www.facebook.com/prdofficial/videos/461694288800965