“ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สมาคมแม่บ้านตำรวจ เติมเต็มครอบครัวตำรวจ จัดหาอาชีพที่ยั่งยืน ให้บุตรข้าราชการตํารวจ กลุ่มเด็กพิเศษ ช่วยเหลือให้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง ทำให้ “เขา” รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสังคม เพราะเขาเหล่านั้น คือ “ครอบครัวตำรวจ”

#ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ