เพิ่มขีดความสามารถด้านยุทธวิธี กองบังคับการตำรวจทางหลวง จับมือ สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา จัดโครงการฝึกยุทธวิธี เพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และ พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง รับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตำรวจทางหลวงในด้านยุทธวิธี จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการฝึกยุทธวิธีสำหรับตำรวจทางหลวง

โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึกจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกาหรือ DEA อันมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงในด้านยุทธวิธีให้มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับความปลอดภัย ซึ่งตำรวจทางหลวงจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ รวมทั้งความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรมจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบของครูแม่ไก่จำนวน 40 นาย

ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือของกองบังคับการตำรวจทางหลวงและสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ในการที่จะปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด ผู้กระทำผิดกฎหมายบนทางหลวง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ