สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เชื่อมต่อ แอปแทนใจ และ แอป My GPF เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญ เป็นผู้แทนฯ ลงนาม โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คุณบุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขากลุ่มงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งรองเลขากลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคุณรณชัย วินทวาร ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรและการวิจัย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง แอปพลิเคชัน “แทนใจ” และแอปพลิเคชัน “MY GPF” เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ใช้แอปพลิเคชันแทนใจ และเป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สามารถเข้าถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจ สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. สามารถเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแทนใจ เพื่อเสริมทักษะและการเรียนรู้ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  2. สามารถทราบข้อมูลและใช้ประโยชน์จากระบบสวัสดิการของกองทุนบำเหน็จบำนาญ
    ข้าราชการ เช่น สิทธิประโยชน์ส่วนลดสินค้าอุปโภคและบริโภค ส่วนร้านค้าต่างๆ
  3. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถเข้าถึงข้อมูล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์และการแจ้งเตือนได้

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ