การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ เราจึงได้ปรับปรุงพื้นที่รอบโรงเรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ของเด็กมากยิ่งขึ้น ตำรวจทางหลวง จว.อุดรธานี ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เหมาะต่อการเรียนรู้

สถานีตำรวจทางหลวงอุดรธานี (ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล.) ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ล้อมรั้ว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม น้ำดื่ม ให้กับเด็กนักเรียน ครู และประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย บ้านห้วยหมากหล่ำ ต.นาทมงาม อ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี

ซึ่งเข้าไปช่วยเหลือนักเรียน ครู ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดารและมีความขาดแคลน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ