ตชด.จัดยิ่งใหญ่ เทิดเกียรติ ผบ.ตร. ตำรวจพลร่มหญิงวิ่งสวนสนาม ยกย่อง ‘พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข’ รำลึกคุณความดี 2 ปี “ผู้นำตำรวจ” ให้ สร้าง พัฒนาองค์กร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ค่ายนเรศวร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนกองบัญชาการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีอำลาหน่วย ตรวจพลสวนสนาม ซึ่ง บช.ตชด. จัดขึ้นเพื่อเทิดเกียรติ แก่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ผบ.ตร. ในวาระเกษียณอายุราชการ ในปี 2565

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ตรวจพลสวนสนาม โดยตำรวจพลร่มหญิง สังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ วิ่งสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติ แก่ ผบ.ตร. ด้วย จากนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้แทนหน่วยในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกำลังพลในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดพิธีเทิดเกียรติแก่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ในวาระเกษียณอายุราชการ ในปี 2565 ด้วยความรำลึกถึงคุณงามความดีในฐานะผู้นำสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดระยะเวลา 2 ปี

“ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ตรากตรำเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ให้การสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สนับสนุนงบประมาณจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในราชการ ช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ทั้งยังสนับสนุนการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง” พล.ต.ท.ณัฐฯ กล่าว

ขณะที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ กล่าวขอบคุณ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนข้าราชการตำรวจ ที่ได้จัดพิธีอำลาหน่วย อำลาชีวิตราชการ

“รู้สึกซาบซึ้งใจ และเป็นเกียรติอย่างมาก กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะทางที่มีความสำคัญ ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของประเทศชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างมาก โดยเฉพาะหน้าที่หลักของตำรวจที่สำคัญที่สุด คือการปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการเสียสละอุทิศแรงกาย แรงใจ รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา และยอมรับตำรวจมากขึ้น โดยที่ผ่านมากองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความดีเยี่ยม ได้รับคำชมเชยมาโดยตลอด จึงขอให้รักษาความดี รักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป” ผบ.ตร. กล่าว

ผบ.ตร. ยังได้กล่าว ขอบคุณที่ได้ร่วมกันทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด และขอให้กำลังพลทุกนายร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมสืบไป

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ