ผบ.ตร. ทำพิธีเปิด “สนามฝึกยุทธวิธีแจ้งยอดสุข” สถานที่ฝึกยุทธวิธีแห่งใหม่ “นเรศวร 261” มาตรฐานสูง ปลอดภัย ทันสมัย พัฒนาขีดความสามารถ “หน่วยปฏิบัติการพิเศษ”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่สนามฝึกยุทธวิธีแจ้งยอดสุข บ้านพุมะคำ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อม คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำพิธีเปิดสนามฝึกยุทธวิธีแจ้งยอดสุข โดย ผบ.ตร.ทำการยิงปืน เปิดแพรคลุมป้าย จากนั้นนิมนต์พระสงฆ์เจิมป้าย เพื่อเป็นสิริมงคล

สำหรับ “สนามฝึกยุทธวิธีแจ้งยอดสุข” จัดสร้างจากดำริ ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ที่ให้สร้างสถานที่ฝึกอบรมด้านยุทธวิธี ที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย สำหรับใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพให้กับข้าราชการตำรวจ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ เล็งเห็นว่า การฝึก พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ความพร้อมสูงสุดในการตอบโต้รับมือต่อสถานการณ์วิกฤตที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนการปฏิบัติร่วมกับเหล่าทัพในการขึ้นควบคุมทางยุทธการต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สามารถประกันความสำเร็จได้สูงสุด

“สนามฝึกยุทธวิธีแจ้งยอดสุข” เป็นสถานที่ฝึกอบรม ที่มีมาตรฐานสูง ทันสมัย มีอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยฝึกที่ปลอดภัย เหมาะสม รองรับการฝึกเสริมศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 สังกัด กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษในสังกัดกองบัญชาการอื่น ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ