เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่ชุมชน
ตำรวจ สภ.เบตง ทำกิจกรรมจิตอาสา
ณ มัสยิดดารุลมะห์มูร อ.เบตง จว.ยะลา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30- 10.40 น.
ด.ต.กิตติวุฒิ ปาแว ผบ.หมู่(ป.) สภ.เบตง พร้อมชุด ตชส.สภ.เบตง ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีการทำความสะอาดพื้นที่ และทาสี ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ มัสยิดดารุลมะห์มูร อ.เบตง จว.ยะลา

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ