พล.อ.ประวิตรฯ นั่งหัวโต๊ะ ถกความพร้อม ความปลอดภัย – จราจร ชมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตอกย้ำความเชื่อมั่น กำชับควบคุมสถานการณ์ พร้อมทุกด้าน เจ้าภาพ “เอเปค 2565”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปค ปี 2565 โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ร่วมประชุม และรายงานแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรฯ ได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับการจัดการประชุมผู้นำเอเปค2565 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า ตนมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุรองรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565 ในวันนี้

“การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการทดสอบระบบบัญชาการในการรักษาความปลอดภัย และการต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อให้กำลังพล ทั้งกองอำนวยการ ตอบโต้ สถานการณ์ หน่วยตอบโต้สถานการณ์ฯ และผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ ได้ทบทวนกลไกกระบวนการ และขั้นตอนการตอบโต้สถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และทดสอบระบบควบคุมบังคับบัญชาสั่งการรวมถึง ระบบการติดต่อสื่อสารให้มีความพร้อมรองรับการจัดการประชุมฯ” พล.อ.ประวิตรฯ กล่าว

พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า ผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพ ขีดความสามารถของประเทศไทย และการยอมรับต่อผู้นำ รวมทั้ง ผู้แทน นานาประเทศ และองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมฯ

“อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นประการสำคัญที่ต้องการ ให้พวกเราได้ตระหนัก อยู่ตลอดเวลา คือ การป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมฯ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันปฏิบัติภารกิจ ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อเกียรติยศ และ ศักดิ์ศรี ของประเทศไทย” พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวในตอนท้าย

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตรฯ ยังได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน และผู้ให้การสนับสนุนในทุกภาคส่วน รวมทั้งกำลังพลของกองอำนวยการตอบโต้สถานการณ์ทุกนายที่ได้เตรียมการและซักซ้อมการปฏิบัติในครั้งนี้ให้เป็นไป อย่างเรียบร้อย

#APEC2022THAILAND

#APEC2022

#เอเปค2565

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ