พล.ต.ท.สำราญฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. นำ “นครบาล”
ฝึกอบรม รปภ. “เอาชีวิตรอดในเหตุวิกฤต”
เรียนรู้จากเหตุกราดยิง ฝึกทักษะช่วยเหลือประชาชน
ยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.น., พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน รอง ผบก.อก.บช.น., พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น., นายจำนงค์ ผลลำไย ประธานชมรมครูฝึก รปภ.ไทย พร้อมผู้แทนสมาคมรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกเอาชีวิตรอดและการบริหารเหตุการณ์วิกฤต กรณีมือปืนยิงกราดสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลาง ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องของการสร้างความรู้และการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤต กรณีมือปืนยิงกราด เนื่องในปัจจุบันมีการก่อเหตุอาชญากรรมในลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งวิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ การสร้างแนวความคิด ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยจึงสมควรที่จะมีการอบรมให้ความรู้และกำหนดมาตรฐานการสอนของวิทยากรสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะนำไปพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัย
และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต กองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2565 : การฝึกเอาชีวิตรอด และการบริหารเหตุการณ์วิกฤติ กรณี “มือปืนยิงกราด” สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” ขึ้นในวันนี้ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้กระจายสู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทั่วประเทศต่อไป

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ