ร่องรอยของอุทกภัย ชะล้างด้วยน้ำใจ ตำรวจทางหลวง ทำจิตอาสาฟื้นฟูและทำความสะอาด บริเวณวัดโคกเข็ม พื้นที่ประสบอุทกภัย ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตำรวจทางหลวง จัดทำกิจกรรมอาสาด้านการฟื้นฟูและการทำความสะอาดสถานที่ประสบอุทกภัย โดยร่วมกับเจ้าอาวาสวัด, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เทศบาลตำบลตลุก, ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ทำความสะอาดโบสถ์ วิหาร ศาลา สิ่งก่อสร้าง และบริเวณลานต่าง ๆ ภายในวัดโคกเข็ม ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ