ขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ

“ขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ
ภารกิจรักษาความปลอดภัย และอำนวยการจราจร
ในงานประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งนี้
เป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ได้ทำภารกิจสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ในการดูแลผู้นำต่างประเทศ
และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ในเวทีโลก”

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
20 พฤศจิกายน 2565

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ