เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ เราไม่พลาดที่จะสนับสนุน ตำรวจทางหลวง บริการตัดผมฟรี พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนเด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ตำรวจทางหลวง ทำกิจกรรมจิตอาสาให้บริการตัดผมแก่นักเรียน จากนั้นได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ในส่วนของบริการตัดผมถือเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองอีกด้วย

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ