ผบ.ตร. นำนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปลูกต้นไม้จิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมบรรยายปลูกฝังการเป็นตำรวจที่ดีแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจทุกชั้นปี ต้องแม่นยำระเบียบกฎหมาย มีจริยธรรมประจำใจ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตร นรต., นรอ. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมกันอย่างกึกก้อง

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ ได้ร่วมปลูก “ต้นเสลา” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อจากนั้น เวลา 10.00 น. ผบ.ตร. ได้บรรยายพิเศษ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1-4 และนักเรียนอบรม ณ หอประชุมชุณหะวัณ มุ่งเน้นการเป็นตำรวจมืออาชีพ แม่นยำระเบียบกฎหมาย เชี่ยวชาญยุทธวิธีและเทคโนโลยี มีบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารที่ดี และมีจริยธรรมประจำใจ พร้อมแนะนำ 5 เทคนิคการทำงานให้มีความสุข และประสบความสำเร็จ

  1. การปรับกระบวนการทางความคิดสร้างแรงบันดาลใจ
  2. สร้างความศรัทธาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
  3. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถ ปรับตัว เท่าทันทุกสถานการณ์
  4. มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
  5. แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

พร้อมฝากข้อคิดแก่ข้าราชการตำรวจทุกนายว่า “การทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็นความดีที่ทำได้ทุกวัน อย่ากลัวการทำงานหนัก เพราะการทำงานจะทำให้มีประสบการณ์มาก ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ได้พัฒนาตนเอง และได้ทำความดี”

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

policeofficial

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ