แบบบันทึกข้อมูลสื่อโซเชียลมีเดีย และเจ้าหน้าที่

 
อย่าลืมกดเข้ากลุ่ม เพราะเราคือตำรวจ ด้วยค่ะ